Op 27 april en 22 juni 2022 bogen een 12 tal ondernemers van het bedrijventerrein Nieuwland-Meetshoven zich intensief over de mogelijkheden om binnen het bedrijventerrein aan maximale energiedeling en -opwekking te gaan doen.
Hierbij gingen we ook te raden bij collega’s ondernemers die een gelijkaardig initiatief hebben genomen op een bedrijventerrein in Dendermonde.

Het verlagen van de ecologische voetafdruk is een bezorgdheid die al onze bedrijven vandaag hebben. De hoge kostprijs van energie zorgt er trouwens voor dat die inzichten versneld rijpen.

Vandaag is het wetgevend kader in Vlaanderen nog niet volledig klaar om de overdracht van overschotten aan geproduceerde energie (bijv. zonne-energie) van het ene bedrijf naar het andere (die tekorten heeft) toe te laten. Een wijziging zit er echter wel op korte termijn aan te komen.

Daarom wensen we ons nu al klaar te zetten door een eerste inventarisatie ronde te doen van productie en verbruik van elk bedrijf. Zo krijgen we een beeld van het toekomstig potentieel.
Al onze leden zullen eerstdaags een bevraging in de bus krijgen.

De trekkers van het project energie zijn :
Air Service Center , Auqatreat , Renier Natuursteen , Freeswerken Heylen , Groep Sint Jozef , Duracell , Group Pashuysen , Van Vlasselaer groep , Entiris , Wynants , Houwelings