Het windplan van de Stad Aarschot omvat een ruimtelijke strategie en dient als leidraad bij de beoordeling van vergunningsaanvragen. Het vat samen welke zones geschikt zijn voor grootschalige windturbines en welke niet. Het plan werd goedgekeurd tijdens de Aarschotse gemeenteraad van 17 september 2020.

Geschikte zones voor windturbines

Het stadsbestuur wilt inspraak in waar grote windturbines geplaatst worden. Het windplan bakent duidelijk af waar grote windturbines wenselijk zijn en waar niet. Er blijken drie zones te zijn waar de plaatsing van windturbines haalbaar is: het industriegebied Nieuwland, E314 West en E314 Oost.

Nieuwland

De voorkeurszone Nieuwland situeert zich op het bedrijventerrein en de uitbreidingszone ervan, gelegen langs weerszijden van de R25. Deze zone bevindt zich langs de spoorweg en de Demer. Het bestaande Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Bedrijvig Aarschot’ bevestigt de mogelijkheden tot inplanting van hernieuwbare energie op het bedrijventerrein.

E314 West en Oost

De voorkeurszone E314 West bevindt zich ten zuidwesten van de stadskern, langs de E314. De zone werd ingetekend ter hoogte van de afrit langsheen de E314 en ten westen van de Tieltseweg. Ook de zone E314 Oost bevindt zich langs de E314, ter hoogte van de afrit Tielt-Winge en ten oosten van de Tieltseweg.