Onze provincie heeft nood aan ruimte voor bedrijven. De beschikbare ruimte is echter beperkt, dus moeten we in onze sterk bebouwde provincie de strategie te herbekijken en meer in te zetten op de bestaande bedrijvenzones.

De provincie en de stad hebben samen met Intercommunale Interleuven, POM (provinciale ontwikkelingsmaatschappij) bekeken hoe het bedrijventerrein Nieuwland-Meetshoven in de toekomst intensiever kan gebruikt worden en welke acties nodig zijn om een moderne, op de toekomst gerichte infrastructuur te realiseren. Hierbij werden zij begeleid door een studiebureau Creosum.
De doelstelling is het moderniseren en intensiveren van het bedrijventerrein Nieuwland-Meetshoven.

De visie is klaar en uitgetekend in een inrichtingsplan. Deze geeft een mogelijk toekomstbeeld dat een antwoord biedt op de vragen en problemen die zich stellen zoals de opwaardering van het openbaar domein, mogelijkheid tot inrichten van units, de waterhuishouding, betere samenwerking...

De visie vormt vandaag een kapstok voor de overheden om acties en ingrepen af te toetsen en te realiseren.

Hieronder leest u het volledige rapport :

https://www.aarschot.be/file/d...