Steun voor waterprojecten

Vlaanderen is een waterschaarse regio. Dit biedt uitdagingen maar ook
kansen. Bovendien is er een waaier steuninstrumenten waar je als
onderneming een beroep op kan doen. Wist je dat er steun wordt verleend
voor onder andere :

Advies
Onderzoek en ontwikkeling
Demonstratie
Investeringen

Elke steunmaatregel heeft natuurlijk zijn eigen spelregels.
Het Vlaams Kenniscentrum Water ondersteunt daarom ondernemingen en bedrijventerreinen in hun zoektocht.

Meer concrete info is te vinden via bijgaande link.

https://vlakwa.be/nl