De provincie Vlaams-Brabant laat op dit ogenblik een warmtenetscreening uitvoeren voor het bedrijventerrein Meetshoven-Nieuwland in Aarschot. Een warmtenetscreening onderzoekt de mogelijkheden voor de aanleg van een warmtenet: een collectief systeem van warmtevoorziening gevoed door bijvoorbeeld restwarmte van bedrijven, uit waterzuivering of uit andere bronnen.

Deze studie hoopt om de resultaten van een eerder uitgevoerd onderzoek in 2017 verder te kunnen concretiseren en hopelijk zo tot een effectieve uitvoering over te kunnen gaan. Specifiek wordt er vandaag gekeken naar de mogelijkheden die de restwarmte biedt die vrijkomt uit de waterzuiveringsinstallatie gelegen aan de Gaston Geenslaan.

Dit alles kadert in de klimaatdoelstellingen die tegen 2040 moeten behaald worden.