AB-Connects in Made in Vlaams Brabant


AARSCHOT – Het Aarschotse bedrijventerreinmanagement AB-Connects is uit de startblokken geschoten. Stijn Renier (Renier Natuursteen) is voorzitter, Christel Gijsbrechts (Coach and Transform) is de manager en direct aanspreekpunt.

AB-Connects heeft als doel ondernemingen op het bedrijventerrein Nieuwland-Meetshoven te verenigen en ervoor te zorgen dat de bedrijven met één stem kunnen spreken. Om op die manier meer en beter te kunnen wegen op (lokale) besluitvorming. “Belangenbehartiging door en voor ondernemers werkt immers beter omdat die een goede kennis hebben van het terrein en de échte noden”, zegt voorzitter Stijn Renier.

AB-Connects

AB-Connects verwijst naar Aarschot maar ook naar de A-locatie die Nieuwland-Meetshoven is voor de vestiging van bedrijven. “Het bedrijventerrein wordt goed ontsloten via de E314, een fiets(snel)pad en het station. Terecht kunnen we stellen dat Nieuwland-Meetshoven op het vlak van mobiliteit een A-locatie is”, zegt manager Christel Gijsbrechts. De B in AB-Connects staat voor Bedrijven in Vlaams-Brabant. Connects, ten slotte, verwijst naar het samenbrengen van bedrijven naar ook de brugfunctie die de vzw wil opnemen tussen bedrijven en de relevante overheidspartijen.

Focus

Als facilitator wil AB-Connects bedrijven bij elkaar brengen en zo de mogelijkheden tot actieve samenwerking (logistiek, energie, afvalbeheer, duurzaam woon-werkverkeer, eco-efficiëntie,..) identificeren en onderlinge netwerken versterken. De eerste focus ligt op de mobiliteit en de verkeersveiligheid op het terrein. “Ter gelegenheid van de ingrijpende wegenwerken aan de Terheidelaan werd er op vraag van AB-Connects een directe communicatielijn gelegd tussen de ondernemers in de werfzone en de aannemer. Op haar beurt zorgde AB-Connects voor een directe communicatie tussen de bedrijven zodat acute problemen konden gemeld en opgelost worden”, zegt Gijsbrechts hierover. Rond de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker is AB-Connects in een projectgroep aan de slag gegaan met de bedoeling enkele concrete voorstellen te formuleren naar de overheid toe, die moeten leiden tot een verhoogde veiligheid van de zwakke weggebruiker op het bedrijventerrein.

Gezamenlijke aankoopcontracten

Daarnaast voert AB-Connects ook gesprekken rond enkele gezamenlijke aankoopcontracten die gericht zijn op mobiliteit en duurzame energieoplossingen. Dat gaat dan bijvoorbeeld over de ophaling van afval en het flexibel ophalen van pakketten. “Alle mogelijke initiatieven worden eerste wel afgecheckt met de achterban om na te gaan of er vraag naar is”, zegt Renier.

30-tal bedrijven

In de opstartfase kan AB-Connects rekenen op een subsidie van VLAIO en de stad Aarschot. AB-Connects verbindt momenteel een 30-tal bedrijven van Nieuwland-Meetshoven. Al wie interesse heeft om lid te worden van AB-Connects, neemt contact op met Christel Gijsbrechts via info@ab-connects.be.


(bron made in Vlaams brabant 4 juni 2021 , artikel door Alain Trappeniers)

https://www.made-in.be/vlaams-...