Per 1 september werden enkele nieuwe spelregels van kracht met betrekking tot het inzamelen van bedrijfsrestafval.

Bij het beheer van bedrijfsrestafval is het voor u als ondernemer belangrijk om te kunnen aantonen dat uw bedrijf voldoet aan de nieuwe regelgeving die recent van kracht ging . U bent verplicht te beschikken over een uitgeschreven procedure en de nodige bewijsstukken bij te houden om aan te tonen dat de procedures ook gevolgd werd.

Om u een stuk op weg te helpen kan bijgaande informatie van OVAM verduidelijking brengen.

https://ovam.be/inzameling-van...