Herinrichting Herseltsesteenweg : start van de werken vanaf 19 april


Wat en waarom?


Wegen en Verkeer plant de herinrichting van de Herseltsesteenweg (N19) in Aarschot, van tankstation Gabriëls tot aan de Kalsterloop, de grens met de provincie Antwerpen. De herinrichting is vooral nodig om de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren.
Er komen veilige fietspaden en oversteekplaatsen die voldoende ruimte moeten creëren voor fietsers en voetgangers. Daarnaast zorgen we voor de aanplanting van verschillende groenstructuren en voorzien we aangepaste verlichting. Het kruispunt met de Oude Mechelsebaan wordt ook volledig opnieuw ingericht. Onder andere een middenberm op de Herseltsesteenweg moet ervoor zorgen dat aan het kruispunt het aantal ongevallen met zachte weggebruikers drastisch vermindert.

Wanneer?

Vanaf 19 april starten de voorbereidende werken op de Herseltsesteenweg met onder andere de sloop van twee huizen aan het kruispunt met de Oude Mechelsebaan. De nutsmaatschappijen starten met hun werken vanaf 25 april. Begin augustus is het dan de beurt aan Wegen en Verkeer, dat riolerings- en wegeniswerken zal uitvoeren gedurende een periode van ongeveer 1,5 jaar.

Te voorziene hinder?

Vanaf 19 april wordt de Herseltsesteenweg tussen de Kerkstraat en de Kalsterloop volledig afgesloten voor doorgaand verkeer (uitgezonderd voor bewoners en handelaars die wel tot aan hun woning of handelszaak mogen rijden). Tussen Aarschot en Herselt zal je tijdelijk moeten omrijden via:

 • Fietsers:
  rijden tijdelijk om via de Kerkstraat, de fietssnelweg Aarschot-Herentals en de Madestraat, in beide richtingen.
 • Autoverkeer:
  • Van Herselt richting Aarschot is er een enkelrichting omleiding via de Gijmelsesteenweg en de Wolfsdonksesteenweg.
  • Tussen Aarschot en Ramsel volg je in beide richtingen een omleiding via de Madestraat, Hoevenstraat, Begijnendijksesteenweg, Plankenbrug, Sleutelbaan, Mechelbaan en Liersesteenweg (N10).
  • Doorgaand (zwaar) verkeer kan een omleiding volgen via de autosnelwegen E313/E314 en via Heist-op-den-Berg langs de Liersesteenweg (N10) en de N15.


   Wie meer wil weten en of een omleidingsplan wenst te raadplegen kan terecht op de website van Wegen en Verkeer via bijgaande link
   https://wegenenverkeer.be/werk...