Aard van de werken

Medio augustus 2020 startte in opdracht van Wegen en Verkeer de werken aan de Terheidelaan. Doel van de werken is de rotonde met de R25 her aan te leggen en de Terheidelaan een nieuw wegdek met aangepaste fietspaden te bezorgen. Gelijktijdig wordt ook de ondergrondse infrastructuur (gescheiden rioleringen) aangepast. Deze werken verlopen in diverse fasen en zullen vermoedelijk in de zomer van 2021 afgerond zijn.

(https://wegenenverkeer.be/werk...)

Rol van AB-Connects tijdens de werken

Op vraag van AB-Connects werd een directe communicatielink gelegd tussen de aangrenzende ondernemers op de Terheidelaan en de aannemer . Tweewekelijks worden zij via mail individueel op de hoogte gehouden van de gevolgen van de werken. Onze bedrijventerreinmanager heeft inmiddels ook gezorgd voor een whatsapp groep waarin de bedrijven die in de werfzone liggen dagelijkse problematieken snel kunnen melden. Hiermee gaan we dan in overleg met de bevoegde instanties (AVW, aannemer werken, Stad en wegpolitie).

Door kort op de bal te spelen konden diverse optimalisaties worden gerealiseerd!

Fase 2 van de werken gaat van start

De eerste fase van de werken zijn bijna achter de rug.
Op dit ogenblik worden de fietspaden uitgegraven en aangelegd zodat tegen 15 februari de betonnering ervan kan volgen samen met de aansluiting van de toegangswegen tot de individuele percelen.
Tegen einde februari verwacht men (bij stabiele weersomstandigheden) een volledige afronding van fase 1.

Fase 2 betreft de heraanleg van de grachten en rioleringen van aan Duracell tot aan de Kleine Mechelsebaan. Deze werken zijn minder ingrijpend omdat er geen grondwerken nodig zijn van de rijbanen. Deze worden enkel afgeschraapt.

De verkeerssituatie zal echter opnieuw wijzigen!
Vanaf begin maart zal er een éénrichtingsverkeer worden geïntroduceerd vanaf de Liersesteenweg tot aan Duracell.
De bypass weg aan Duracell zal worden verwijderd en het kruispunt wordt opnieuw heringericht.
De verkeersontsluiting voor het verkeer naar richting Liersesteenweg - Ring Witte Molen wordt voorzien via de E314 (Tielt Winge).
De bedrijven in de Nijverheidslaan zullen bereikbaar zijn, maar kunnen dus niet meer doorrijden richting Liersesteenweg.
Deze situatie zal 2 maanden duren tot ongeveer medio mei 2021.
Tot dan zal ook de verkeerssituatie in de Terheidelaan fase 1 (rotonde - DSV) ongewijzigd blijven. Met andere woorden zowel in als uitgaand verkeer via de rotonde.

Fase 2 zal afgerond worden door de asfaltering van de Terheidelaan vanaf de Klein Mechelsebaan tot aan het Wit Toreke. Deze werken gebeuren 's nachts en zullen minimale hinder brengen.
Eenmaal dit achter de rug wordt de Terheidelaan weer volledig voor het verkeer opengezet in beide richtingen. (vanaf rotonde tot Liersesteenweg).
Deze situatie zal dan tot na het bouwverlof 2021 gehandhaafd worden.
Op dat ogenblik starten de werken aan de rotonde zelf waardoor een nieuwe verkeerssituatie zal ontstaan. Hierover berichten wij u later.

Indien u vragen of bemerkingen heeft kan u steeds terecht bij AB-Connects
(info@ab-connects.be).


Hinderpremie


De werken aan de Terheidelaan kunnen gezien de duurtijd van de werken en de aard van de hinder recht geven op een hinderpremie.

Enkel ondernemingen waarvan de vestiging in de afgebakende hinderzone ligt, hebben recht op een hinderpremie, maar enkel wanneer ze ook aan alle andere voorwaarden voldoen (NACE-code, tewerkstellingsklasse, enzovoort). Al deze gegevens worden uit de Verrijkte Kruispuntbank van Ondernemingen (VKBO) gehaald.

Meer informatie over de hinderpremie kan u vinden op : www.vlaio.be/hinderpremie